Děkujeme za odeslání přihlášky

Na uvedenou e-mailovou adresu jsme zaslali instrukce k platbě.

Poprosím o připsání platby do 5 dnů od tohoto emailu.

Z organizačních důvodů po této lhůtě bude místo k dispozici dalšímu zájemci.